ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 50 (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2556 Download
2 วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556 Download
3 วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 Download
4 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 Download
5 วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556(A) Download
6 วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556(B) Download
7 วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556(A) Download
8 วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556(B) Download
9 วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2556(A) Download
10 วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2556(B) Download
11 วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556(A) Download
12 วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556(B) Download
13 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556(A) Download
14 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556(B) Download
15 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556(A) Download
16 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556(B) Download
17 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556(A) Download
18 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556(B) Download
19 วันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม 2556(A) Download
20 วันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม 2556(B) Download
21 วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2556 Download
22 วันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2556 Download