ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 49 (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556(A) Download
2 วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556(B) Download
3 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 Download
4 วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556(A) Download
5 วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556(B) Download
6 วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556(A) Download
7 วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556(B) Download
8 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556(A) Download
9 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556(B) Download
10 วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556(A) Download
11 วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556(B) Download
12 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 Download
13 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556(A) Download
14 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556(B) Download
15 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 Download
16 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 Download
17 วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2556 Download
18 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556(A) Download
19 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556(B) Download
20 วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 Download
21 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 Download
22 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 Download
23 วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 Dwonload