ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 47 (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555(A) Download
2 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555(B) Download
3 วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555(A) Download
4 วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555(B) Download
5 วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2555(A) Download
6 วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2555(B) Download
7 วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555(A) Download
8 วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555(B) Download
9 วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555(A) Download
10 วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555(B) Download
11 วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 Download
12 วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555(A) Download
13 วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555(B) Download
14 วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555(A) Download
15 วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555(B) Download
16 วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555 Download
17 วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555 Download
18 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 Download
19 วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 Download
20 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 Download