ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 42 (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554(A) Download
2 วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554(B) Download
3 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 Download
4 วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554 Download
5 วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554(A) Download
6 วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554(B) Download
7 วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2554(A) Download
8 วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2554(B) Download
9 วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2554(A) Download
10 วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2554(B) Download
11 วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554(A) Download
12 วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554(B) Download
13 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554 Download
14 วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 Download
15 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554(A) Download
16 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554(B) Download
17 วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554(A) Download
18 วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554(B) Download
19 วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554 Download
20 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2554 Download
21 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 Download
22 วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 Download