ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เสียงธรรม l หนังสือธรรมะ l เว็บไซด์
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 34 (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553(A) Download
2 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553(B) Download
3 วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2553(A) Download
4 วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2553(B) Download
5 วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2553 Download
6 วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2553(A) Download
7 วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2553(B) Download
8 วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2553 Download
9 วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 Download
10 วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 Download
11 วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2553 Download
12 วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2553(A) Download
13 วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2553(B) Download
14 วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2553(A) Download
15 วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2553(B) Download
16 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2553 Download
17 วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2553(A) Download
18 วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2553(B) Download