ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เสียงธรรม l หนังสือธรรมะ l ประวัติ l เว็บไซด์
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 33 (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1        วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552(A) Download
2        วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552(B) Download
3        วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552(A) Download
4        วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552(B) Download
5        วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2552(A) Download
6        วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2552(B) Download
7        วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2552 Download
8        วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552 Download
9        วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2552 Download
10        วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2552(A) Download
11        วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2552(B) Download
12        วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2552 Download
13        วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2553 Download
14        วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2553 Download
15        วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553 Download
16        วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553(A) Download
17        วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553(B) Download
18        วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553(A) Download
19        วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553(B) Download