ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เสียงธรรม l หนังสือธรรมะ l ประวัติ l เว็บไซด์
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30 (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1        วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2552 Download
2        วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 Download
3        วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2552 Download
4        วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2552(A) Download
5        วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2552(B) Download
6        วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552 Download
7        วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2552 Download
8        วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2552 Download
9        วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2552 Download
10        วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2552 Download
11        วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2552 Download
12        วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2552(A) Download
13        วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2552(B) Download
14        วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2552 Download
15        วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2552(A) Download
16        วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2552(B) Download
17        วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2552 Download
18        วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2552 Download
19        วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2552(A) Download
20        วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2552(B) Download
21        วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552 Download
22        วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552 Download
ดาวน์โหลดทั้งหมดแบบไฟล์ zip (687MB) Download