ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เสียงธรรม l หนังสือธรรมะ l ประวัติ l เว็บไซด์
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 25
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 วันอังคารที่ 15 เมษายน 2551(A) Download
2 วันอังคารที่ 15 เมษายน 2551(B) Download
3 วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2551 Download
4 วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2551 Download
5 วันอังคารที่ 22 เมษายน 2551 Download
6 วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2551 Download
7 วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2551(A) Download
8 วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2551(B) Download
9 วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551(A) Download
10 วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551(B) Download
11 วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2551 Download
12 วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2551 Download
13 วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2551 Download
14 วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2551 Download
15 วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2551 Download
16 วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2551 Download
17 วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2551(A) Download
18 วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2551(B) Download
19 วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2551 Download
20 วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2551 Download