ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เสียงธรรม l หนังสือธรรมะ l ประวัติ l เว็บไซด์
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 22 (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2550 Download
2 วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2550 Download
3 วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2550 Download
4 วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2550(A) Download
5 วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2550(B) Download
6 วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2550(A) Download
7 วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2550(B) Download
8 วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2550 Download
9 วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2550 Download
10 วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2550(A) Download
11 วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2550(B) Download
12 วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2550(A) Download
13 วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2550(B) Download
14 วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2550(A) Download
15 วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2550(B) Download