ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เสียงธรรม l หนังสือธรรมะ l ประวัติ l เว็บไซด์
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 21 (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 วันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2550(A) Download
2 วันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2550(B) Download
3 วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 2550(A) Download
4 วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 2550(B) Download
5 วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2550(A) Download
6 วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2550(B) Download
7 วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคม 2550 Download
8 วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2550(A) Download
9 วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2550(B) Download
10 วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2550 Download
11 วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2550 Download
12 วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2550 Download
13 วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2550 Download
14 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2550 Download
15 วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2550(A) Download
16 วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2550(B) Download
17 วันพุธที่ 19 กันยายน 2550 Download