ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เสียงธรรม l หนังสือธรรมะ l ประวัติ l เว็บไซด์
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 20 (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2550 Download
2 วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550 Download
3 วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2550 Download
4 วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2550 Download
5 วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2550 Download
6 วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2550 Download
7 วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2550 Download
8 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2550(A) Download
9 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2550(B) Download
10 วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2550 Download
11 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2550 Download
12 วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2550 Download
13 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2550 Download
14 วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2550(A) Download
15 วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2550(B) Download
16 วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2550(A) Download
17 วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2550(B) Download
18 วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2550 Download