ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เสียงธรรม l หนังสือธรรมะ l ประวัติ l เว็บไซด์
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 16 (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2549(A) Download
2 วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2549(B) Download
3 วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2549 Download
4 วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2549(A) Download
5 วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2549(B) Download
6 วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2549 Download
7 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549(A) Download
8 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549(B) Download
9 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2549(A) Download
10 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2549(B) Download
11 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549(A) Download
12 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549(B) Download
13 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549(A) Download
14 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549(B) Download
15 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2549(A) Download
16 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2549(B) Download