ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เสียงธรรม l หนังสือธรรมะ l ประวัติ l เว็บไซด์
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 15 (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2549(A) Download
2 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2549(B) Download
3 วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2549(A) Download
4 วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2549(B) Download
5 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2549(A) Download
6 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2549(B) Download
7 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2549 Download
8 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2549 Download
9 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2549(A) Download
10 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2549(B) Download
11 วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2549(A) Download
12 วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2549(B) Download
13 วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2549 Download
14 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2549(A) Download
15 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2549(B) Download
16 วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2549(A) Download
17 วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2549(B) Download