ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เสียงธรรม l หนังสือธรรมะ l ประวัติ l เว็บไซด์
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 14 (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2549(A) Download
2 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2549(B) Download
3 วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2549(A) Download
4 วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2549(B) Download
5 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2549 Download
6 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2549(A) Download
7 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2549(B) Download
8 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2549(A) Download
9 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2549(B) Download
10 วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2549(A) Download
11 วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2549(B) Download
12 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2549(A) Download
13 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2549(B) Download
14 วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2549(A) Download
15 วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2549(B) Download
16 วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2549(A) Download
17 วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2549(B) Download