ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เสียงธรรม l หนังสือธรรมะ l ประวัติ l เว็บไซด์
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 12 (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2549(A) Download
2 วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2549(B) Download
3 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2549(A) Download
4 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2549(B) Download
5 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2549 Download
6 วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2549(A) Download
7 วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2549(B) Download
8 วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2549(A) Download
9 วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2549(B) Download
10 วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2549 Download
11 วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2549(A) Download
12 วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2549(B) Download
13 วันเสาร์ที่ 8 กรกฏาคม 2549(A) Download
14 วันเสาร์ที่ 8 กรกฏาคม 2549(B) Download
15 วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฏาคม 2549(A) Download
16 วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฏาคม 2549(B) Download