ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เสียงธรรม l หนังสือธรรมะ l ประวัติ l เว็บไซด์
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 11 (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 วันอังคารที่ 3 มกราคม 2549(A) Download
2 วันอังคารที่ 3 มกราคม 2549(B) Download
3 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2549(A) Download
4 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2549(B) Download
5 วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2549(A) Download
6 วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2549(B) Download
7 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549(A) Download
8 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549(B) Download
9 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549(A) Download
10 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549(B) Download
11 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2549(A) Download
12 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2549(B) Download
13 วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2549(A) Download
14 วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2549(B) Download
15 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2549(A) Download
16 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2549(B) Download
17 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2549(A) Download
18 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2549(B) Download
19 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2549(A) Download
20 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2549(B) Download