ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เสียงธรรม l หนังสือธรรมะ l ประวัติ l เว็บไซด์
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 10 (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2548(A) Download
2 วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2548(B) Download
3 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2548(A) Download
4 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2548(B) Download
5 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2548(A) Download
6 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2548(B) Download
7 วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2548(A) Download
8 วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2548(B) Download
9 วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2548(A) Download
10 วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2548(B) Download
11 วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2548(A) Download
12 วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2548(B) Download
13 วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2548(A) Download
14 วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2548(B) Download
15 วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2548(A) Download
16 วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2548(B) Download
17 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2548 Download
18 วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2548(A) Download
19 วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2548(B) Download