ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เสียงธรรม l หนังสือธรรมะ l ประวัติ l เว็บไซด์
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 09 (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2548(A) Download
2 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2548(B) Download
3 วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2548(A) Download
4 วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2548(B) Download
5 วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2548(A) Download
6 วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2548(B) Download
7 วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2548(A) Download
8 วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2548(B) Download
9 วันจันทร์ที่ 18 กรกฏาคม 2548(A) Download
10 วันจันทร์ที่ 18 กรกฏาคม 2548(B) Download
11 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2548(A) Download
12 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2548(B) Download
13 วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2548(A) Download
14 วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2548(B) Download
15 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2548(A) Download
16 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2548(B) Download
17 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2548(C) Download
18 วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2548(A) Download
19 วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2548(B) Download