ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เสียงธรรม l หนังสือธรรมะ l ประวัติ l เว็บไซด์
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 08 (64Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2548(A) Download
2 วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2548(B) Download
3 วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2548(C) Download
4 วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2548(A) Download
5 วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2548(B) Download
6 วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2548(C) Download
7 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2548(A) Download
8 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2548(B) Download
9 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2548(C) Download
10 วันพุธที่ 30 มีนาคม 2548(A) Download
11 วันพุธที่ 30 มีนาคม 2548(B) Download
12 วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2548(A) Download
13 วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2548(B) Download
14 วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2548(A) Download
15 วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2548(B) Download
16 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2548(A) Download
17 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2548(B) Download
18 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2548(A) Download
19 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2548(B) Download
20 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2548(A) Download
21 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2548(B) Download