ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เสียงธรรม l หนังสือธรรมะ l ประวัติ l เว็บไซด์
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 7 (64Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2547(A) Download
2 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2547(B) Download
3 วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2547 Download
4 วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2547(A) Download
5 วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2547(B) Download
6 วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2548(A) Download
7 วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2548(B) Download
8 วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2548(A) Download
9 วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2548(B) Download
10 วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2548(A) Download
11 วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2548(B) Download
12 วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548(A) Download
13 วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548(B) Download
14 วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2548(A) Download
15 วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2548(B) Download
16 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2548(A) Download
17 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2548(B) Download
18 วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2548(A) Download
19 วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2548(B) Download