ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เสียงธรรม l หนังสือธรรมะ l เว็บไซด์
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม
 

แผ่นที่ 50 (699MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 49 (694MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 48 (683MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 47 (688MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 46 (678MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 45 (694MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 44 (689MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 43 (672MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 42 (673MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 41 (691MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 40 (677MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 39 (687MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 38 (680MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 37 (699MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 36 (687MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 35 (729MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 34 (690MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 33 (682MB)

รายละเอียด

ธรรมเทศนา เพื่อการเจริญสติ จัดทำโดย กองทุนผลิตสื่อธรรม ศาลาลุงชิน (682MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 31 (698MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 30 (697MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 29 (681MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 28 (697MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 27(700MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 26(691MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 25(698MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 24(694MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 23(694MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 22(700MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 21(688MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 20(684MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 19(699MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 18(678MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 17(694MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 16(681MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 15(699MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 14(687MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 13(700MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 12(666MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 11(695MB)

รายละเอียด

แผ่นที่10(697MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 9 (683MB)

รายละเอียด

ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 8 (351MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 7 (344MB) รายละเอียด