ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน ครั้งที่ 01-70
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
70 21 กันยายน 2557 Download
69 17 สิงหาคม 2557 Download
68 20 กรกฎาคม 2557 Download
67 15 มิถุนายน 2557 Download
66 18 พฤษภาคม 2557 Download
65 16 มีนาคม 2557 Download
64 15 ธันวาคม 2556 Download
63 17 พฤศจิกายน 2556 Download
62 15 กันยายน 2556 Download
61 18 สิงหาคม 2556 Download
60 27 กรกฎาคม 2556 Download
59 19 พฤษภาคม 2556 Download
58 17 มีนาคม 2556 Download
57 17 กุมภาพันธ์ 2556 Download
56 20 มกราคม 2556 Download
55 16 ธันวาคม 2555 Download
54 18 พฤศจิกายน 2555 Download
53 16 กันยายน 2555 Download
52 19 สิงหาคม 2555 Download
51 15 กรกฏาคม 2555 Download
50 20 พฤษภาคม 2555 Download
49 18 มีนาคม 2555 Download
48 19 กุมภาพันธ์ 2555 Download
47 15 มกราคม 2555 Download
46 18 ธันวาคม 2554 Download
45 18 กันยายน 2554 Download
44 21 สิงหาคม 2554 Download
43 17 กรกฏาคม 2554 Download
42 19 มิถุนายน 2554 Download
41 15 พฤษภาคม 2554 Download
40 20 มีนาคม 2554 Download
39 20 กุมภาพันธ์ 2554 Download
38 16 มกราคม 2554 Download
37 15 สิงหาคม 2553 Download
36 20 มิถุนายน 2553 Download
35 20 ธันวาคม 2552 Download
34 15 พฤศจิกายน 2552 Download
33 20 กันยายน 2552 Download
32 16 สิงหาคม 2552 Download
31 19 กรกฏาคม 2552 Download
30 21 มิถุนายน 2552 Download
29 17 พฤษภาคม 2552 Download
28 15 มีนาคม 2552 Download
27 15 กุมภาพันธ์ 2552 Download
26 21 ธันวาคม 2551 Download
25 16 พฤศจิกายน 2551 Download
24 21 กันยายน 2551 Download
23 17 สิงหาคม 2551 Download
22 20 กรกฎาคม 2551 Download
21 15 มิถุนายน 2551 Download
20 18 พฤษภาคม 2551 Download
19 16 มีนาคม 2551 Download
18 17 กุมภาพันธ์ 2551 Download
17 20 มกราคม 2551 Download
16 16 ธันวาคม 2550 Download
15 18 พฤศจิกายน 2550 Download
14 16 กันยายน 2550 Download
13 15 กรกฎาคม 2550 Download
12 17 มิถุนายน 2550 Download
11 20 พฤษภาคม 2550 Download
10 8 มีนาคม 2550 Download
9 18 กุมภาพันธ์ 2550 Download
8 21 มกราคม 2550 Download
7 17 ธันวาคม 2549 Download
6 19 พฤศจิกายน 2549 Download
5 17 กันยายน 2549 Download
4 20 สิงหาคม 2549 Download
3 16 กรกฎาคม 2549 Download
2 18 มิถุนายน 2549 Download
1 21 พฤษภาคม 2549 Download
     
ฟังธรรมออนไลน์