ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เสียงธรรม l หนังสือธรรมะ l เว็บไซด์
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน ครั้งที่ 01-58 (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง   ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
58 วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556   Download
57 วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556   Download
56 วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556   Download
55 วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555   Download
54 วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555   Download
53 วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555   Download
52 วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555   Download
51 วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม 2555   Download
50 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555   Download
49 วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555   Download
48 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555   Download
47 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555   Download
46 วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554   Download
45 วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554   Download
44 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554   Download
43 วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2554   Download
42 วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554   Download
41 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2554   Download
40 วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2554   Download
39 วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554   Download
38 วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554   Download
37 วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2553   Download
36 วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553   Download
35 วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2552   Download
34 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2552   Download
33 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2552   Download
32 วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2552   Download
31 วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2552   Download
30 วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2552   Download
29 วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2552   Download
28 วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2552   Download
27 วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552   Download
26 วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2551   Download
25 วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2551   Download
24 วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2551   Download
23 วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2551   Download
22 วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2551   Download
21 วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2551   Download
20 วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2551   Download
19 วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2551   Download
18 วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551   Download
17 วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2551   Download
16 วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2550   Download
15 วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2550   Download
14 วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2550   Download
13 วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2550   Download
12 วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2550   Download
11 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2550   Download
10 วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2550   Download
9 วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550   Download
8 วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2550   Download
7 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2549   Download
6 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2549   Download
5 วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2549   Download
4 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2549   Download
3 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2549   Download
2 วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2549   Download
1 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2549   Download