ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ธรรมเทศนา นอกสถานที่ (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
112 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 วันที่ 19 กันยายน 2555 Download
111 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ 5 กันยายน 2555 Download
110 วัดธาตุทอง วันที่ 30 สิงหาคม 2555 Download
109 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 29 สิงหาคม 2555 Download
108 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 22 สิงหาคม 2555 Download
107 สโมสรพุทธธรรมนำทอง AIA วันที่ 15 สิงหาคม 2555 Download
106 บ้านเนินแสนสุข จ.ชลบุรี วันที่ 8 สิงหาคม 2555 Download
105 วัดพุทธบูชา วันที่ 5 สิงหาคม 2555 Download
104 บ้านจิตสบาย วันที่ 5 สิงหาคม 2555 Download
103 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 29 กรกฎาคม 2555 Download
102 วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 Download
101 ชมรมกัลยาณธรรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 Download
100 โรงพยาบาลกบินทร์บุรี วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 Download
99 วัดพระศรีรัตนาราม รัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 17 มิถุนายน 2555 Download
98 วัดพระศรีรัตนาราม รัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 16 มิถุนายน 2555 Download
97 วัดพระศรีรัตนาราม รัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 15 มิถุนายน 2555 Download
96 วัดมงคลรัตนาราม (วัดแทมป้า) รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 14 มิถุนายน 2555 Download
95 วัดมงคลรัตนาราม (วัดแทมป้า) รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 13 มิถุนายน 2555 Download
94 วัดพุทธานุสรณ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 10 มิถุนายน 2555 Download
93 วัดพุทธานุสรณ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 9 มิถุนายน 2555 Download
92 โรงเรียนวัฒโนทัย จ.เชียงใหม่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2555 Download
91 กรมแผนที่ทหาร วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 Download
90 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 Download
89 บ้านจิตสบาย วันที่ 6 พฤษภาคม 2555 Download
88 โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 Download
87 โรงพยาบาลกรุงเทพ วันที่ 18 เมษายน 2555 Download
86 บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด วันที่ 9 เมษายน 2555 Download
85 บ้านจิตสบาย วันที่ 1 เมษายน 2555 Download
84 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 27 มีนาคม 2555 Download
83 เสถียรธรรมสถาน วันที่ 24 มีนาคม 2555 Download
82 ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ จ.นครสวรรค์ วันที่ 4 มีนาคม 2555 Download
81 สถาบันปรับโครงสร้างร่างกาย อริยะ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 Download
80 กลุ่มบริษัทชัยรัชการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 Download
79 บ้านจิตสบาย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 Download
78 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 29 มกราคม 2555 Download
77 หมู่บ้านสัจธรรม จ.เชียงใหม่ วันที่ 29 มกราคม 2555 Download
76 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ 28 มกราคม 2555 Download
75 โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ วันที่ 10 มกราคม 2555 Download
74 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 9 มกราคม 2555 Download
73 โรงพยาบาลราชบุรี วันที่ 7 ธันวาคม 2554 Download
72 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 Download
71 วัดสามพระยา วันที่ 25 ธันวาคม 2554 Download
70 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 Download
69 นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จ.เชียงใหม่ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 Download
68 วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ วันที่ 23 ตุลาคม 2554 Download
67 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วันที่ 2 ตุลาคม 2554 Download
66 ชมรมธรรมปรีดา อาคารเล้าเป้งง้วน วันที่ 13 กันยายน 2554 Download
65 องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก วันที่ 4 กันยายน 2554 Download
64 บ้านจิตสบาย วันที่ 28 สิงหาคม 2554 Download
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 16 สิงหาคม 2554 Download
62 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 10 สิงหาคม 2554 Download
61 วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร วันที่ 10 สิงหาคม 2554 Download
60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 31 กรกฏาคม 2554 Download
59 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี วันที่ 27 กรกฏาคม 2554 Download
58 วัดหนองขาม จ.ชลบุรี วันที่ 20 มิถุนายน 2554 Download
57 โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก วันที่ 12 มิถุนายน 2554 Download
56 สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 7 มิถุนายน 2554 Download
55 ESSO วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 Download
54 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 Download
53 บ้านจิตสบาย วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 Download
52 วัดป่าเขวาสินรินทร์ วันที่ 26 เมษายน 2554 Download
51 AIA วันที่ 20 เมษายน 2554 Download
50 บริษัทดอกบัวคู่ ถนนศรีนครินทร์ วันที่ 9 เมษายน 2554 Download
49 วัดโสมนัสวรวิหาร วันที่ 9 เมษายน 2554 Download
48 โรงพยาบาลตำรวจ วันที่ 30 มีนาคม 2554 Download
47 วัดโสมนัสวรวิหาร วันที่ 26 มีนาคม 2554 Download
46 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 6 มีนาคม 2554 Download
45 วัดอุโมงค์ จ.เชียงใหม่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 Download
44 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 Download
43 วัดประชาสันติ จ.พังงา วันที่ 23 มกราคม 2554 Download
42 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 Download
41 วัดยานนาวา วันที่ 29 มกราคม 2554 Download
40 วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2553 Download
39 ค่ายคุณธรรม "เรียนรู้กายใจ" จ.นครสวรรค์ วันที่ 30 สิงหาคม 2553 Download
38 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 10 สิงหาคม 2553 Download
37 วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ 11 กรกฏาคม 2553 Download
36 เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 8 มีนาคม 2553
Download
35 การบินไทย  11 มกราคม 2553 Download
34 พุทธสถาน จ.เชียงใหม่ 23 ธันวาคม 2552 Download
33 พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 21 ธันวาคม 2552 Download
32 มูลนิธิบ้านอารีย์ 22 พฤศจิกายน 2552 Download
31 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 9 พฤศจิกายน 2552 Download
30 ศาลากลาง จ.ชลบุรี 4 พฤศจิกายน 2552 Download
29 ยุวพุทธิกสมาคม 18 ตุลาคม 2552 Download
28 ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 14 ตุลาคม 2552
27 วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนา) 14 ตุลาคม 2552 Download
26 การประปานครหลวง 5 ตุลาคม 2552 Download
25 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 13 กันยายน 2552 Download
24 คลองหลวง จ.ปทุมธานี 11 กันยายน 2552 Download
23 เสถียรธรรมสถาน 6 กันยายน 2552 Download
22 โรงพยาบาลบางบ่อ 24 สิงหาคม 2552
21 ธนาคารแห่งประเทศไทย 3 สิงหาคม 2552
20 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 27 กรกฎาคม 2552 Download
19 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 24 กรกฎาคม 2552 Download
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 12 กรกฎาคม 2552 Download
17 วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ 28 มิถุนายน 2552 Download
16 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 29 เมษายน 2552
15 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 7 เมษายน 2552 Download
14 สโมสรพุทธธรรมนำทอง เอไอเอ 24 มีนาคม 2552 Download
13 โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา 9 มีนาคม 2552
12 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 มีนาคม 2552 Download
11 โรงพยาบาลกลาง 4 กุมภาพันธ์ 2552 Download
10 วัดป่าเขวาสินรินทร์ 17 มกราคม 2552 Download
9 โรงเรึียนอนุบาลจุไรรัตน์ 11 มกราคม 2552 Download
8 สถาบันกวดวิชา Sup'k Center 7 มกราคม 2552 Download
7 วัดป่าเขวาสินรินทร์ 17 พฤศจิกายน 2551 Download
6 หอประชุมพุทธคยา สนพ.DMG 3 พฤศจิกายน 2551
5 โรงพยาบาลนครปฐม 27 ตุลาคม 2551 Download
4 สถาบันวิมุตตยาลัย 5 ตุลาคม 2551 Download
3 มูลนิธิบ้านอารีย์ 14 กันยายน 2551 Download
2 ศาลากลาง จ.ชลบุรี 20 สิงหาคม 2551 Download
1 ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทร์ 25 มีนาคม 2551