ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
เสียงอ่านหนังสือ วิถีแห่งความรู้แจ้ง อ่านโดย พระกฤช นิมฺมโล(128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 คำนำ Download
2 เล่ม1 บทที่ 1 แด่เธอผู้มาใหม่ Download
3 เล่ม1 บทที่ 2 แนวทางปฏิบัติธรรมโดยสังเขป Download
4 เล่ม1 บทที่ 3 แนวทางปฏิบัติธรรมของหลวงปู๋ดูลย์ อตุโล Download
5 เล่ม1 บทที่ 4 การดูจิต Download
6 เล่ม2 ความในใจ และ ใจความ Download
7 เล่ม2 ขยายความ 1 จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา Download
8 เล่ม2 ขยายความ 4 ทางแห่งความดับทุกข์ Download
9 เล่ม2 ขยายความ 5 การเจริญสติคืออะไร Download
10 เล่ม2 ขยายความ 6 การระลึกรู้ทำอย่างไร 1 Download
11 วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม2 ขยายความ 6 การระลึกรู้ทำอย่างไร 2 Download
12 เล่ม2 ขยายความ 7 สภาวธรรมคืออะไร Download
13 เล่ม2 ขยายความ 8 ที่กำลังปรากฏหมายถึงอะไร Download
14 เล่ม2 ขยายความ 9 ตามความเป็นจริงหมายถึงอะไร Download
15 เล่ม2 ขยายความ 10 ระลึกรู้แล้วได้อะไร Download
ดาวน์โหลดทั้งหมดแบบไฟล์ zip (620MB)  Download