ฟังธรรมออนไลน์

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เสียงอ่านหนังสือ ประทีปส่องธรรม
บทที่ 12 ธรรมเสวนาในสวนโพธิ์ ตอนจบ


16