ฟังธรรมออนไลน์

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เสียงอ่านหนังสือ ประทีปส่องธรรม
บทที่ 11 การเจริญวิปัสสนาตามความเข้าใจของผู้เขียน


11