ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
เสียงอ่านหนังสือ ประทีปส่องธรรม อ่านโดย พระกฤช นิมฺมโล(128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 บทที่ 1 ประทีปส่องธรรม Download
2 บทที่ 2 ความทุกข์และความพ้นทุกข์ Download
3 บทที่ 3 การตามรู้จิต วิธีการปฏิบัติธรรมที่เรียบง่ายและลัดสั้น Download
4 บทที่ 4 จุดอ่อนของนักปฏิบัติธรรม Download
5 บทที่ 5 ทางแยก Download
6 บทที่ 6 การเจริญสติในชีวิตประจำวัน Download
7 บทที่ 7 หลักธรรมสำคัญในภาคปฎิบัติ Download
8 บทที่ 8 แม่บทหลักของการปฏิบัติธรรม (กิจในอริยสัจจ์) Download
9 บทที่ 9 การเจริญสติปัฏฐาน Download
10 บทที่ 10 รูปนามที่จำเป็นต้องรู้ Download
11 บทที่ 11 การเจริญวิปัสสนาตามความเข้าใจของผู้เขียน Download
12 บทที่ 12 ธรรมเสวนาในสวนโพธิ์ Download
13 บทที่ 12 ธรรมเสวนาในสวนโพธิ์ ตอนที่ 4 จริตกับการปฏิบัติธรรม Download
14 บทที่ 12 ธรรมเสวนาในสวนโพธิ์ ตอนที่ 8 หลักและอุบายของการปฏิบัติธรรม Download
15 บทที่ 12 ธรรมเสวนาในสวนโพธิ์ ตอนที่ 9 การปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธโธ Download
16 บทที่ 12 ธรรมเสวนาในสวนโพธิ์ ตอนจบ Download
ดาวน์โหลดทั้งหมดแบบไฟล์ zip (620MB)  Download