ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
หนังสือธรรมะ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เสียงธรรม l หนังสือธรรมะ l เว็บไซด์
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ไฟล์หนังสือจาก www.dhamma.com
รายละเอียด

เรียนธรรมคู่เพื่อรู้ธรรมหนึ่ง

ความอัศจรรย์ของธรรมะก็คือ ให้เราเรียนรู้ธรรมคู่
พอรู้แจ้งในธรรมคู่แล้ว เราจะรู้ธรรมหนึ่ง
พระธรรมเทศนาบางเรื่องในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2551 ณ สวนสันติธรรม

ดาวน์โหลดเสียงเทศน์

วิธีการปฎิบัติธรรม

ธรรมะจะเกิดประโยชน์สูงสุด  ก็เมื่อน้อมนำไปประพฤติปฎบัติ จนสามารถถอดถอนความทุกข์ออกจากจิตใจได้จริงๆ

ธรรมเทศนา 4 วันในสวนสันติธรรม

เป้าหมายของเราก็คือ เราจะต้องรู้กายรู้ใจ จนเห็นความจริงของกายของใจเราเป็นไตรลักษณ์ จนหมดความยึดถือกายยึดถือใจ แล้วจิตก็จะเจ้าถึงวิมุตติความหลุดพ้น...

ดาวน์โหลดเสียงเทศน์

อริยสัจ

ผู้ใดเข้าใจอริยสัจอย่างแจ่มแจ้ง ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้อย่างน่าอัศจรรย์ ยิ่งกว่าความน่าอัศจรรย์ใดๆ ในโลก เรื่องการดูจิตนั้นสำคัญมาก ถ้าอ่านจิตตนเองแล้วจะเห็นอริยสัจแห่งจิต เพราะทุกข์ก็เกิดที่จิต ถ้าจิตไม่ทุกข์แล้วใครจะทุกข์

ดาวน์โหลดเสียงเทศน์

วิมุตติมรรค

ไตรสิกขา สีลสิกขา,จิตสิกขา,ปัญญาสิกขา บทเรียน 3 บทเรียนที่นำไปสู่ความรู้แจ้งอริยสัจจ์อันเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลดเสียงอ่านหนังสือ

ทางเอก

  • ทางของท่านผู้เป็นเอกคือพระพุทธเจ้า
  • ทางเอกไม่ใช่ทางสองแพร่งคือเป็นทางไปจากสังสารวัฎตัดตรงสู่พระนิพพาน
  • ทางเดียวที่จะนำผู้ปฎิบัติไปสู่มรรคผลนิพพาน
  • ทางที่บุคคลพึงไปผู้เดียว
  • ทางที่มีในธรรมวินัย(ศาสนา)นี้เท่านั้น

ดาวน์โหลดเสียงอ่านหนังสือ

ประทีปส่องธรรม

คำตอบของคำถาม สำหรับการปฎบัติแนวดูจิต

ดาวน์โหลดเสียงอ่านหนังสือ

วิถีแห่งความรู้แจ้ง ฉบับรวมเล่ม

วิถีอันเรียบง่าย สู่ความรู้แจ้ง

ดาวน์โหลดเสียงอ่านหนังสือ

แด่เธอผู้มาใหม่

เรื่องเรียบง่ายและธรรมดา ที่เรียกว่าธรรมะ