ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อไพศาล วิสาโล
เสียงธรรม l เว็บไซต์
 
หลวงพ่อไพศาล วิสาโล
วัดป่าสุคะโต ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก่งค้อ จ.ชัยภูมิ
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมเทศนา หลวงพ่อไพศาล วิสาโล
   
ธรรมเทศนา ชุด ภัยพิบัติไม่ร้ายเท่าจิตวิบัติ โดยชมรมเพื่อนคุณธรรม (64MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ชุด อยู่กับความทุกข์ให้เป็น โดยชมรมเพื่อนคุณธรรม (60MB) รายละเอียด
ธรรเทศนา ชุด พระป่า - พระธรรมดา ผลิตและเผยแผ่ โดย เครือข่ายพุทธิกา (420MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ชุด เจริญสติ...สัมผัส..รู้ โดยชมรมเพื่อนคุณธรรม (480MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ชุด สติปัญญาพาใจพ้นทุกข์ โดยชมรมเพื่อนคุณธรรม (480MB) รายละเอียด
โลกร้อนใจเย็น ธรรมเทศนา ชุด โลกร้อนใจเย็น (689MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ชุด สุขเหนือสุข โดยชมรมเพื่อนคุณธรรม (651MB) รายละเอียด
     
เสียงอ่านหนังสือ หลวงพ่อไพศาล วิสาโล
     
รุ่งอรุณที่สุคะโต เสียงอ่านหนังสือ รุ่งอรุณที่สุคะโต
อ่านโดย ทพญ.ธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง (142MB)
รายละเอียด