ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
เสียงธรรม l หนังสือธรรมะ l เว็บไซด์
 
พระพรมหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
   
ธรรมเทศนา ชุด ธรรมประจำวัย (445MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ชุด นึกอะไร ก็ได้ธรรมทุกที 2553 (697MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ชุด ทุกวันสำคัญ ชวนกันเจริญธรรม (678MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ชุด สังคมไทย ถึงเวลาตั้งต้นใหม่หรือยัง (16MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ชุด ความสุขทุกแง่มุม (329MB) รายละเอียด
มองสิบชั้น ดูสิบด้าน จะเห็นภาพ หมา-นุษย์ สันดานกา (70MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ชุด หลักชาวพุทธ (111MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ชุด ธรรมมีลำดับ 2551 (498MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ชุด ถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนา (263MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ชุด วิกฤตบ้านเมืองวันนี้โอกาสที่มีควรเป็นของใคร? (490MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ชุด จะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้ (213MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ชุด ธรรมนี้ มิไกล 2550 (663MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ชุด ถ้าไปถึงปัญญา ก็ไม่มัวหลงหา จริยธรรมสากล (105MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ชุด งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข (621MB) รายละเอียด
เสียงธรรมเทศนา ชุด กระแสจตุคามฯ (421MB) รายละเอียด
เสียงธรรมเทศนา ชุด ธรรมไม่ทิ้งโลก 2549 (693MB) รายละเอียด
เสียงธรรมเทศนา ชุด บูชาพระพรหมจนองค์พังฯ (254MB) รายละเอียด
เสียงธรรมเทศนา ชุด เมื่อประชาธิปไตยที่ไม่ประสีประสาฯ (118MB) รายละเอียด
เสียงธรรมเทศนา ชุด ธรรมะ สู่การเมือง (583MB) รายละเอียด
เสียงธรรมเทศนา ชุด รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า (388MB) รายละเอียด
เสียงธรรมเทศนา ชุด ช่วยกันนำพาประเทศไทยฯ (683MB) รายละเอียด
เสียงธรรมเทศนา ชุด พอรู้ทาง ก็สุขแท้ (461MB) รายละเอียด
เสียงธรรมเทศนา ชุด ฟังทีไร ได้สุขทุกที (669MB) รายละเอียด
เสียงธรรมเทศนา ชุด จะถือพุทธและรักษาธรรมได้ เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยน(678MB) รายละเอียด
เสียงธรรมเทศนา ชุด ธรรมะกับการศึกษา (336MB) รายละเอียด
เสียงธรรมเทศนา ชุด ทันโลก ถึงธรรม 2548 (644MB) รายละเอียด
เสียงธรรมเทศนา ชุด ธรรมะมองโลก 2547 (665MB) รายละเอียด
เสียงธรรมเทศนา ชุด ธรรมะหลากหลายในปี 2546 (661MB) รายละเอียด
เสียงธรรมเทศนา ชุด ฟังธรรมตามกาล 2545 (693MB) รายละเอียด
เสียงธรรมเทศนา ชุด ธรรมจากเหตุการ 2544 (688MB) รายละเอียด
เสียงธรรมเทศนา ชุด จากอินเดีย สู่ เอเชีย  (332MB) รายละเอียด
เสียงธรรมเทศนา ชุด จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา (686MB) รายละเอียด
เสียงธรรมเทศนา ชุด จาริกบุญ จากรึกธรรม (637MB) รายละเอียด
เสียงธรรมเทศนา ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม แผ่น 1,2 (695MB,639MB)

รายละเอียด01

รายละเอียด02