ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
เสียงธรรม l หนังสือธรรมะ l เว็บไซด์
 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
เสียงธรรมเทศนา ชุด ธรรมประจำวัย (64Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 วันเกิด เกิดให้เป็น Download
2 มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐขึ้นมาเลยก็หาไม่ แต่ประเสริฐได้ด้วยการฝึก Download
3 บทบาทของพ่อแม่ แน่แท้ช่วยให้ลูกศึกษา ช่วงที่ ๑ Download
4 บทบาทของพ่อแม่ แน่แท้ช่วยให้ลูกศึกษา ช่วงที่ ๒ Download
5 กุญแจไขความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูล Download
6 ชีวิตต้องมีจุดหมาย แต่ควรจะไปกันแค่ไหนดี Download
7 พูดถึงจุดหมาย ก็เลยจะไปให้ถึงปรมัตถ์ Download
8 ทำงานให้เป็นไว้ ความสุขก็หลาย กำไรก็เยอะ Download
9 จะอยู่หรือจะไป ในเมื่ออาชีพไม่เอื้อต่อธรรม Download
10 เจ้านายไม่รู้ตัว จะช่วยแก้นิสัยอย่างไรดี Download
11 อยากเก่ง ดี มีสุข เลิศปัญญา ก็รีบสร้างปราโมทย์ขึ้นมา Download
12 ฟื้นวินัยชาวพุทธขึ้นมา ให้เป็นวิถีชีวิตของสังคมไทย Download
13 แต่งงานให้มีคุณค่า Download
14 อายุแท้ ยิ่งมากยิ่งดี Download
15 ก่อนเกษียณก็สดใส เกษียณแล้ว ยิ่งผุดผ่องยองใย Download
16 ไม่มีโรคเป็นยอดลาภ แต่ถ้าเป็นโรค ต้องทำโรคให้เป็นลาภ Download
17 เลิกพูดเสียที ว่าเกิดมาใช้หนี้กรรม Download
18 ความเป็นมา และประโยชน์ของการสวดมนต์ Download
19 สวดมนต์ก่อนนอน ใช้บทไหนดี Download
20 ไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิด ก็ได้แค่เชื่อว่าไม่เกิด ไม่ได้รู้สักที Download
21 ช่วยคนจะตาย จนถึงวาระสุดท้ายจริงๆ Download
22 ทำบุญให้คุณพ่อ Download