ฟังธรรมออนไลน์

ธรรมเทศนา พระอาจารย์มานพ อุปสโม
ประโยชน์จากความเข้าใจเวทนาให้ถูกต้อง ตอนที่ ๑


09