ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม พระอาจารย์มานพ อุปสโม
เสียงธรรม
 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมเทศนา พระอาจารย์มานพ อุปสโม (64Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 วิปัสสนาคืออะไร Download
2 สภาวธรรมคืออะไร Download
3 มาทำความเข้าใจในสภาวธรรม ตอนที่ ๑ Download
4 มาทำความเข้าใจในสภาวธรรม ตอนที่ ๒ Download
5 ขันธ์ ๕ คืออะไร Download
6 จิตคืออะไร Download
7 ค้นหาใจให้เจอ Download
8 ประโยชน์จากการรู้จักใจ Download
9 ประโยชน์จากความเข้าใจเวทนาให้ถูกต้อง ตอนที่ ๑ Download
10 ประโยชน์จากความเข้าใจเวทนาให้ถูกต้อง ตอนที่ ๒ Download
11 วิธีฝึกใจให้พ้นจากนิวรณ์ธรรม Download
12 ความสำคัญของอายตนะ Download
13 ปฏิบัติธรรมดับทุกข์ใจได้อย่างไร Download
14 เขตปลอดอันตราย ๔ แดนแห่งบิดา Download
15 ความหมายของสมถะกับวิปัสสนา Download
16 สมถะ และ ฌานจิต Download
17 วิธีสลายความกลัว Download
18 การพิจารณาไตรลักษณ์ สังเกตสภาวะเกิด-ดับ Download
19 ตอบคำถาม สมาธิกับสติต่างกันอย่างไร อืริยาบถย่อยสำคัญอย่างไร วิธีแก้ง่วง Download
20 จะเจริญสติในชีวิตประจำวันได้อย่างไร Download
21 จะนำสติสัมปชัญญะที่เจริญไปจัดการกับใจได้อย่างไร Download
22 ทำอย่างไรให้ใจถึงธรรม-ตอบปัญหาธรรม Download