ฟังธรรมออนไลน์

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ ธรรมเทศนา ชุด มันหลง มันผิด มันถูก เปลี่ยนเป็นรู้นั่นแหละดี
ความรู้ที่เกิดจากกายจากใจ ทำให้เกิดนิพพาน


09