ฟังธรรมออนไลน์

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ ธรรมเทศนา ชุด มันหลง มันผิด มันถูก เปลี่ยนเป็นรู้นั่นแหละดี
มันหลง มันผิด มันถูก เปลี่ยนเป็นรู้นั่นแหละดี


01