ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
 เสียงธรรม จากครูบาอาจารย์

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

วัดบูรพาราม ถ.กรุงศรีใน อ.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

หลวงปู่ขาว อนาลโย

วัดป่าถ้ำกลองเพล อ.หนองบัวลำพู จ.อุดรธานี

หลวงพ่อพุทธทาส ภิกขุ

สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ

วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท

วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

หลวงพ่อชา สุภัทโท

วัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

วัดป่าเขาน้อย ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ

หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ

วัดเจริญสมณกิจ (หลังศาล) จ.ภูเก็ต

หลวงปู่หลวง กตปุญโญ

สำนักสงฆ์คีรีสุบรรพต อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

วัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ) จ.มุกดาหาร

หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก

วัดป่าวิเวกธรรมวิทยาราม

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

วัดสนามใน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

วัดป่าสุคะโต ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก่งค้อ จ.ชัยภูมิ

พระอาจารย์ อนันต์ อกิญจโน

วัดมาบจันทร์ ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง

พระอาจารย์ปสันโน ภิกขุ

พระอาจารย์ปสันโน ภิกขุ

วัดป่าอภัยคีรี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

วัดนิพเพธพลาราม ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

พระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตโต (ตั๋น)

วัดบุญญาวาส ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

วัดป่าสุนันทวนาราม ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค (กม. ๙๐) จ.กาญจนบุรี

พระคูรเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี)

วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุทธยา

พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี

หลวงพ่อไพศาล วิสาโล

หลวงพ่อไพศาล วิสาโล

วัดป่าสุคะโต ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก่งค้อ จ.ชัยภูมิ

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง10 จ.ปทุมธานี

พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ข.จิตรลดา ข.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

พุทธสถาน ผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

   
 
เสียงธรรม จาก อุบาสก อุบาสิกา
อ.วศิน อินทสระ

อ.วศิน อินทสระ

นักเขียนนวนิยายอิงธรรมะ คอลัมนิสต์และนักปาฐกถาธรรม

อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์

อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนา และ ประธานกรรมการ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม

อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม

ลูกศิษย์หลวงพ่อคำเขียน แนวทางปฎิบัติแบบหลวงพ่อเทียน

คุณศรันย์ ไมตรีเวช (ดังตฤณ)

นักเขียนนวนิยายอิงธรรมะ คอลัมนิสต์และนักปาฐกถาธรรม

อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

นักเขียนหนังสือธรรมะ และนักปาฐกถาธรรม

คุณธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

นักเขียนหนังสือธรรมะ และนักปาฐกถาธรรม