ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
เสียงธรรม
 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
วัดป่าวิเวกธรรมวิทยาราม
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมเทศนา หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก (24Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 อุบายข่มสงบจิต 4มค28 Download
2 อารมณ์สายกลาง 5มค28 Download
3 สมาธิรากเง้าแห่งปัญญา 10สค29 Download
4 กัณฑ์ง่วงนอน 26เมย31 Download
5 การภาวนาฝึกสมาธิหาที่พึ่งของจิต 12มีค32 Download
6 ศีลธรรมก็คือใจนั้นแหล่ะมความสงบเป็นสมาธิ 15มีค32 Download
7 เปิดใจฟังธรรม 8กค37 Download
8 การภาวนาฝึกสมาธิหาที่พึ่งของจิต 12มีค32 Download
9 คววามดีนั้นมีในจิตหรือยัง 25เมย32 Download
10 อบรมจิตตภาวนา 8กค36 Download
11 ยกระดับวิวัฒจิต 25เมย37 Download
12 อุปสรรคของจิตในการภาวนา 23เมย38 Download
13 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง 27มิย40 Download
14 พุทธาภิเษกตัวเองโดยอาศัยพุทธโธ 16มีค32 Download
15 ปลุกจิตปรับใจไขปัญหาธรรม 25เมย36 Download
16 อะไร อะไรก็อยู่ในใจนี้แหล่ะทั้งนั้น 28มิย41 Download
17 หลักของการปฏิบัติธรรมะ 16กย27 Download
18 ต้องอาศัยใจเป็นหลัก 17กย27 Download
19 ทำจิตเป็นพุทโธ 18กย27 Download
20 รวมใจเป็นพุทโธ 17กย27 Download
21 ชี้เป้าหมายการภาวนา Download
22 ปรับใจเข้าหาธรรม 31พค29 Download
23 ผลเพียรแห่งจิต 16มีค30 Download
24 ให้ยึดเอาพุทโธเป็นที่ตั่ง 12มิย27 Download