ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน
เสียงธรรม l เว็บไซต์
 
พระอาจารย์ อนันต์ อกิญจโน
พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน วัดมาบจันทร์ ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
เสียงธรรมเทศนา ชุด ถอดรหัสอวิชชา (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 ย้อนรอยก่อนพุทธปรินิพพาน Download
2 ถ้าไม่พัฒนาจิต ก็เสียเวลาไปชาติหนึ่ง Download
3 สังโยชน์เบื้องต้นที่ต้องละ Download
4 รู้สมมุติแล้วจะเข้าใจวิมุติ Download
5 วิธีถอดรหัสของอวิชชา Download
6 อย่าเป็นชาวพุทธ แค่ตามทะเบียนบ้าน Download
7 ทางเดินของจิต Download
8 ทำจิตให้กลับประภัสสรและถาวร Download
9 อนุโมทนาผู้จะบวชเข้าพรรษา Download
10 จิตประภัสสรถาวรเลิศกว่สสมบัติในโลก Download
11 วันอาสาฬหบูชาปี 50 Download
12 วันเข้าพรรษาปี 50 ทุกอย่างสำเร็จที่ใจ Download
13 โอวาทวันหัวหน้าสาขามาทำวัตร Download
14 การเดินทางโลก-การเดินทางจิต Download
15 มนุษย์เกิดจากอาภัสราพรหมกินง้วนดินที่โลก Download
16 ธรรมะหาได้แค่ที่กายกับใจ Download
17 นิพพานอยู่ใกล้เมื่อปฎิบัติทุกวัน Download
18 สิ่งที่ต้องกระทำในวันแม่ Download
19 โปรดน้องโบนัส เรื่องนรก-สวรรค์ Download
20 โลกนี้ขาดการให้ทานไม่ได้ Download
21 หลักปฎิบัติของพุทธบริษัท Download
22 เพราะมีความเกิด ความทุกข์ก็ต้องมี Download
23 เมื่อมีเหตุก็เกิด หมดเหตุก็ดับ Download
24 สมาธิ ภาวนา ที่ รพ.ระยอง Download
25 ธรรมสมบัติ Download
26 รำลึก 23 ปี วัดมาบจันทร์ Download
27 ฆาราวาสธรรม (สัจจะ ทะ ขันติ) Download
28 การฟังธรรมในความสงบ Download
29 อย่าจับจดเลือกกรรมฐาน Download