ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน
เสียงธรรม l เว็บไซต์
 
พระอาจารย์ อนันต์ อกิญจโน
พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน วัดมาบจันทร์ ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
เสียงธรรมเทศนา ชุด รักษาใจสำคัญที่สุด (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1        เป็นเรา-ของเรา Download
2        มารขวางกุศล Download
3        พิจารณากาย Download
4        ทุกข์ขัง Download
5        อยู่ที่ใจ Download
6        กรรมของตน Download
7        หลักภาวนาเริ่มจากฟังธรรม Download
8        ความสืบต่บังอนิจจัง Download
9        ทวนกระแสโลกสู่ธรรม Download
10        เดินธุดงค์ 2 Download
11        เมตตาภาวนาและอานิสงส์ Download
12        ที่พึ่ง Download
13        สมาธิ-ปัญญา Download
14        ต้นพุทธ Download
15        อริยสัจ 4 Download
16        ความเห็นถูก Download
17        นิโรธธรรม Download
18        เวียนว่ายตายเกิด Download
19        ทุกขังเพราะกาย Download
20        พรหมของบุตร Download
21        วิปัสสนาญาณ Download
22        การทำทานและอานิสงส์ทาน Download
23        ให้เจริญในสติ Download
24        สติสู่ปัญญา Download
25        มงคลชีวิต Download
26        อริยมรรค พาออกจากกิเลส Download
27        วันอาสาฬหบูชาปี 2551 Download
28        วันเข้าพรรษาปี 2551 Download
29        ชีวิตที่เหลืออยู่ Download
30        ความตายจักมาถึงแน่ Download
31        คนเรามีการเกิดตามเหตุ-ปัจจัย Download
32        รักษาใจสำคัญที่สุด Download
33        วันแม่ปี 2551 Download
34        ปล่อยวางด้วยศีล สมาธิ ปัญญา Download
35        ก่อนตาย ระวังจิตสร้างภพชาติ  Download