ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
ธรรมทาน

ท่านใดสนใจสื่อธรรมะ แต่ไม่สะดวกดาวน์โหลด สามารถ ส่ง CD หรือ DVD พร้อมสอดซองติดแสตมป์ ระบุ ไฟล์ที่ท่านต้องการมายัง

      นายอรรถพล คำเสนาะ
      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
      (สำนักงานอธิการบดี ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง ชั้น 8)
      ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

     โดยสามารถขอสื่อธรรมะได้ตามความจุของแผ่น CD และ DVD ที่ท่านส่งมา โดยที่
      CD ความจุอยู่ที่ 700MB/แผ่น
      DVD ความจุอยู่ที่ 4.7GB(4700MB)/แผ่น (ไม่ควรเกิน 4.5GB/แผ่น เพราะอาจทำให้การไรท์มีปัญหา)
     
USB flash drive สามารถขอไฟล์ได้ตามความจุที่ให้มา

สามารถเลือกและดูขนาดไฟล์ที่สนใจได้ที่หน้า เสียงธรรม และ คลิปธรรม (สื่อธรรมะใดที่ไม่ได้บอกขนาดไฟล์ไว้แสดงว่ายังไม่เปิดให้สำเนาสื่อธรรมะนั้น)

       

     การเขียนระบุไฟล์ที่ต้องการนั้น ต้องเขียนอย่างชัดเจน และกรณีที่ส่งมาหลายแผ่น ต้องระบุด้วยว่า ในแต่ล่ะแผ่นจะให้ไรท์ไฟล์อะไรลงไปบ้าง

(ตัวอย่าง)

        

หมายเหตุ หากไม่สามารถไรท์ไฟล์ ลงแผ่นได้หมด ผมจะไรท์ให้เท่าที่ไรท์ได้ กลับกันหากเหลือพื้นที่มาก ก็จะไรท์ไฟล์ที่น่าสนใจอื่นๆ เพิ่มเข้าไปครับ

แนะนำ ให้ส่งเป็นแผ่น DVD มาจะดีกว่าเพราะสามารถจุได้เยอะกว่ามาก ถูกกว่าแผ่น CD เมื่อเทียบกับขนาดความจุที่ได้รับ หรือจะเป็น USB flash drive ก็จะยิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้นครับ

ปัญหาที่พบบ่อย

     - ไม่สอดซองติดแสตมป์มาให้ ทางเว็บมีหน้าที่เพียงแค่สำเนาแผ่นให้ผู้ขอสำเนาและส่งกลับคืนเท่านั้น ส่วนซองและแสตมป์เป็นหน้าที่ของผู้ขอสำเนาที่จะจัดหามาให้เรียบร้อยครับ ฉะนั้นก่อนส่งอย่าลืมตรวจดูให้เรียบร้อยด้วยครับ