ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
นิยาย เรื่องสั้น อิงธรรมะ
หนังสือธรรมะ l นิยายธรรมะ
 
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
   
พระเวสสันดร มหาบุรุษแห่งหิมพานต์ โดย ผศ. รท. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ให้เสียงโดย คณะละครรังสิมันต์ (48Kbps) (97MB) รายละเอียด
เสียงอ่านหนังสือ กรรมพยากรณ์ ตอน เลือกเกิดใหม่ ลิงค์ไฟล์มาจากเว็บ palungjit.com  (16Kbps) (168MB) รายละเอียด
เสียงอ่านหนังสือ กามนิต วาสิฏฐี เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์ ลิงค์ไฟล์มาจากเว็บ palungjit.com (31Kbps) (71MB) รายละเอียด
เสียงอ่านหนังสือ ใต้ร่มกาสาวพักตร์ โดย อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ ลิงค์ไฟล์มาจากเว็บ palungjit.com (16Kbps) (46MB) รายละเอียด
ท่องนรกกับพระมาลัย สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน   ลิงค์ไฟล์มาจากเว็บ palungjit.com (10Kbps) (9MB) รายละเอียด
เสียงอ่านหนังสือ วิมุตติรัตนมาล โดย พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร ป.ธ. ๙) ลิงค์ไฟล์มาจากเว็บ palungjit.com (24Kbps) (62MB) รายละเอียด
เสียงอ่านหนังสือ นักโทษประหาร โดย ธรรมโฆษ (ศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม) ลิงค์ไฟล์มาจากเว็บ palungjit.com (32Kbps) (14MB) รายละเอียด
ธรรมโฆษ (ศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม) เสียงอ่านหนังสือ(เสียงพากษ์แบบละครวิทยุ) ลีลาวดี (48Kbps) (677MB) รายละเอียด
เสียงอ่านหนังสือ ผู้สละโลก (128Kbps) (627MB) รายละเอียด
เสียงอ่านหนังสือ แสงเทียน (128Kbps) (491MB) รายละเอียด
เสียงอ่านหนังสือ ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล เสียงอ่านโดย มนัส ทองเพชรนิล (128Kbps) (466MB) รายละเอียด
เสียงอ่านหนังสือ พระอานนท์พุทธอนุชา เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (128Kbps) (877MB) รายละเอียด