ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
 หนังสือธรรมะ + เสียงอ่าน
หนังสือธรรมะ l นิยายธรรมะ
 
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
หนังสือธรรมะ (ที่ไม่อยู่ในหมวดเสียงธรรม)
 
เสียงอ่านหนังสือ แก่นธรรมคำสอน ของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช (103MB) รายละเอียด
เสียงอ่านหนังสือ วิปัสสนานัย เล่ม 2 เขียนโดยพระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) (601MB) รายละเอียด
ทางสายตรง 10 มงคลธรรมแห่งเต๋า เจือจันทร์ อัชพรรณ(ถอดความ) มุกดา ไตรสารศรี(ให้เสียง) ชมรมเพื่อนคุณธรรม (65MB) รายละเอียด
โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน โดย เจือจันทร์ อัชพรรณ (มิสโจ) (198MB) รายละเอียด
เสียงอ่านหนังสือ หลักเกณฑ์ผู้ที่จะบวช พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม วัดแพร่ธรรมาราม จ.แพร่ (35MB) รายละเอียด
เสียงอ่านหนังสือ หิมะกลางฤดูร้อน (Snow in the Summer) โดย พระโชติกะ (108MB) รายละเอียด
เสียงอ่าน มหาปรินิพพานสูตร จากพระไตรปิฎก ภาษาไทย ให้เสียงโดย พระกฤช นิมฺมโล จัดทำโดย dhamaforlife.com รายละเอียด
เสียงอ่านหนังสือ สันติวรบท โดย ธัมมวิตโก ภิกขุ ลิงค์ไฟล์มาจากเว็บ palungjit.com (32Kbps) (16.4MB) รายละเอียด
เสียงอ่านหนังสือ ชวนม่วนชื่น โดย พระอาจารย์พรหม เสียงอ่านโดย พระกฤช นิมฺโล (48Kbps) (231MB) รายละเอียด
พระไตรปิฎกชุด 91 เล่ม ของมหามกุฎราชวิทยาลัย (PDF) (210MB)
Download
ผิว่าความตายมาพราก (หลักใจสำหรับผู้ป่วย) โดยคุณหมออมรา มลิลา เสียงอ่านโดย ทพญ.ธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง ชมรมเพื่อนคุณธรรม (128Kbps) (68.1MB) รายละเอียด
เสียงอ่านหนังสือ ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ เสียงอ่านโดย ทพญ.ธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง ชมรมเพื่อนคุณธรรม (128Kbps) (110MB) รายละเอียด
ซีดีธรรมะใกล้ตัว รวมนิตยสารฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๓๔ ในรูปแบบ PDF,Web และเสียงอ่านในรูปแบบ MP3 (689MB) Download
ซีดีธรรมะใกล้ตัว รวมนิตยสารฉบับที่ ๓๓  ถึงฉบับที่ ๕๘ ในรูปแบบ PDF,Web และเสียงอ่านในรูปแบบ MP3 (691MB) Download
เสียงอ่านหนังสือ คำสอนของพ่อ เสียงอ่านโดย พระกฤช นิมฺโล (128Kbps) (63.5MB) Download
รวมหนังสือธรรมะ ชมรมกัลยาณธรรม 66 เล่ม (131MB) Download