ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
 เสียงอ่านหนังสือ ลีลาวดี
 
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมโฆษ (ศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม) เสียงอ่านหนังสือ ลีลาวดี (48Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1        เด็กจัณฑาล Download
2        ผู้หวังดี Download
3        เจ้าแม่ไมตรี Download
4        พ่อแม่อยู่แห่งใด Download
5        เจ้าแม่กาลีกระหายเลือด Download
6        ผู้เปลี่ยนใจโจร Download
7        น้ำตาของบิดา Download
8        ศัตรูที่กลายเป็นมิตร Download
9        กรรมสนองกรรม Download
10        กรรมสนองกรรม Download
11        ชายหนุ่มจากตักกศิลา Download
12        ชายหนุ่มจากตักกศิลา Download
13        แผนการณ์ของสุวัฒนกุมาร Download
14        โอวาทของเพือน Download
15        หญิงชรา Download
16        อัคคีภัย Download
17        จากโกกิลาคาม Download
18        บทเรียนจากเด็กน้อย Download
19        เวชชการผู้เย่อยิ่ง Download
20        ข่าวร้าย Download
21        วารสุดท้าย Download
22        นินทากับสรรเสริญ Download
23        สัจจธรรมกับพุทธ Download
24        ผู้อาสาปราบทุกข์ Download
25        นางปฏาจรา+องค์คุลีมาล Download
26        งานค้นค้วาของวินทุกะ Download
27        สหายร่วมตระเวนโลก Download
28        ริมฝั่งแม่น้ำสรัสวดี Download
29        บุรุษผู้หลงทาง Download
30        เผชิญปีศาจ Download
31        คงคาสยุมพร Download
32        การถูกขับออกจากวรรณะ Download
33        ผู้เกิดแต่โอษฐ์พระพรหม Download
34        นิมิตร้าย Download
35        งานชั่วของพระเทวทัตต์ Download
36        แด่สพรหมจารี Download
37        กองทัพอธรรม Download
38        ปริพพาชกประหลาด Download
39        หัวหน้ากองโจร Download
40        สตรีผู้ทรงครรภ์แก่ Download
41        สงครามที่ไม่มีแพ้ชนะ Download
42        กรรมลิขิต Download
43        นิครนถ์ปราชัย Download
44        อไญยวาที Download
45        สัจจะอันประเสริฐ Download
46        สมุฏฐานทุกข์ Download
47         อชาตศัตรูองค์ใหม่ Download
48        การตัดสินใจด้วยอาวุธ Download
49        โรงเรียนโลก Download
50        พ่อพระแห่งโคสาลนิคม Download
51        ข่าวร้ายจากเภรวคาม Download
52        ผู้ไม่รู้จักคำว่า เสีย Download
53        ความโลภ-นายผู้ทารุณ Download
54        ข่าวดีที่แสนร้าย Download
55        ที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์ Download
56        ริมฝั่งแม่พระคงคา Download
57        เรวัตตะสำนึกผิด Download
58        รักมากก็เกลียดมาก Download
59        ลีลาวดีผู้ข้ามพ้นวัฏฏะ Download
ดาวน์โหลดทั้งหมดแบบไฟล์ zip (656MB) Download